پروژه های underground

نام پروژه متراژ(m) سفتی (pa) فشار(bar) قطر (mm)
تولید لوله و اتصالات طرح آبیاری دشت سیستان 177000 5000 10 1600تا 600
تولید لوله و اتصالات آبرسانی غدیر 228000 5000 6-10

1800-1600-1500-1400

تولید لوله و اتصالات طرح گرمسیری 97545 5000 10 1600 تا 400
تولید لوله و اتصالات طرح تامین و انتقال آب به اراضی خان احمد ، علی آباد و امامزاده جعفر 51176 5000 10 200 تا 1400

تولید لوله و اتصالات شبکه آبیاری و زهکشی بخش اول کرمانشاه

99000 5000 16-10-6 400 تا 1400
تولید لوله و اتصالات طرح آبیاری و زهکشی حوزه کارون 64929 5000و 2500 6 1600 تا 600
تولید لوله و اتصالات آبرسانی غدیر 43000 5000 16-10 1500-500
تولید لوله و اتصالات شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت  فشار پایاب سد عمارت ناحیه بران 37124 5000 10 1600 تا 600
تولید لوله و اتصالات  و متعلقات GRP  خطوط لوله درجه دو (SP) درجه سه(TP) شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی سوم خداآفرین 103416 2500 16-10-6 900 تا 500
تولید لوله و اتصالات جهت آبرسانی از سد درودزن به پتروشیمی شیراز 25708 5000 16 1200
تولید لوله و اتصالات جهت آبرسانی به روستاهای استان سیستان و بلوچستان 129740 5000 16 و 10 1200 تا 300
تولید لوله و اتصالات جهت طرح تامین و انتقال آب به اراضی ماهور باشت و امامزاده جعفر 45320 5000 16 و 10 و6 1400 تا 300
تولید لوله و اتصالات جهت خط انتقال آب از سد زیردان به پیر سهراب 24676 5000 16 و 10 1400
تولید لوله و اتصالات جهت طرح انتقال و توزیع آبیاری مزارع به روش کم فشار در بلوک 3 شیب آب زابل 12288 5000 6 1600 تا 1000
تولید لوله و اتصالات شبکه آبیاری و زهکشی دویرج 2 21192 5000 6 1100 تا 600
تولید لوله و اتصالات شبکه آبیاری و زهکشی میناب 10800 10000 تا 5000 10 900 تا 400
تولید لوله و اتصالات شبکه های فرعی آبیاری در استان های خوزستان و ایلام 12046 2500 6 1200 تا 900
تگ ها: Future Pipe / GRP / grp meaning / grp pipe / اتصالات جی آر پی / اتصالاتGRP / انواع اتصالات (fitting) کامپوزیتی / انواع لوله های GRP / پروژه های underground / تولید لوله / تولید لوله و اتصالاتGRP / جی آر پی / صادرات لوله / لوله / لوله GRP / لوله کامپوزیتی / لوله های دفنی / لوله های زیر زمینی / لوله های کامپوزیتی پایپ جک