پروژه های آبیاری زهکشی

نام پروژه قطر(mm) فشار(bar) سفتی(Pa) متراژ (m)
آبياري وزهکشي اراضي توابع ارسنجان(انتقال آب از سد سيوند به اراضي کشاورزي ارسنجان و روستاهاي همجوار 300-1200 6 5000-10000 67.6
زهکشي سد خان آباد 300-800 6-10-16 2500-10000 16.8
آبياري تحت فشار پاياب سد حوضيان 300-1500 6 5000 18.7
طرح آبياري عين خوشه و فکه 400-1400 6-10 2500 76.5
شبكه اصلي آبياري ميمه 500-1600 6 5000 14.4
شبكه آبياري و زهكشي بخش اول كرمانشاه-طرح گرمسيري 400-1100 10 5000 99.2
شبكه آبياري و زهكشي بخش اول كرمانشاه-طرح گرمسيري 400-600 6-10 5000 5.8
پروژه شبکه اصلی شهرستان مهران آبیاری دشت کنجان چم 800-550 6 5000 14.4
طرح جامع و شبكه ها فرعي آبياري و زهكشي رودخانه هاي مرزي كشور -شبكه آبياري و زهكشي دويرج 2 600-1100 6 5000 23
شبکه آبياري و زهکشي دشت فتحعلي 450-600 12-16 2500 7.7
انتقال آب جهت مزارع از سد احمد بيگلو به مزارع پايين دست 400-1400 10-16 5000 10.7
آبياري و زهكشي واحد عمراني سوم خداآفرين 500-900 6

10

16

2500 110.2
شبكه اصلي و فرعي آبياري تحت فشار پاياب سد عمارت ناحيه بران و خداآفرین- تامين لوله ,اتصالات و متعلقات grp خطوط لوله و متعلقات grp خطوط لوله درجه يك شبكه آبياري پاياب سد عمارت تاحيخ بران 1800-600 10 5000 89.9
شبكه اصلي آبياري و زهكشي ميناب 400-900 10 5000 13.5
طرح شبكه آبياري و زهكشي فرعي رودخانه هاي مرزي در استان آذربايحان غربي 800-500 10 5000 18.9
آبياري زهکشي رباط کريم 250-900 6 2500-10000 64
آبياري و زهکشي شيرين دره 300-1200 6-10-16 2500-5000-10000 26.6
شبکه آبياري و زهکشي اراضي پاياب سد چهچهه 200-900 6-10-16 5000-10000 25.7
شبکه اصلي آبياري ناحيه عمراني دوم و سوم خداآفرين (واحدهاي 2،3،4) 600-1400 10 5000 75.4
احداث شبکه اصلی عمرانی چهارم خدافرین بلوک های z1 تا z4 و احداث ایستگاههای پمپاژ 600-1400 10 5000 37.1
شبکه آبياري و زهکشي سد شيرين دره 200-800 10-16 5000-10000 3.9
ايجاد اشتغال و بالا بردن سطح زندگي مردم از طريق انجام مطالعات آنتقال آب سد شي کلک به اراضي شبکه آبياري و زهکشي به وسعت 1000 هکتار 600 6-10-16 5000 16.1
طرح توسعه 4000 هکتاري آبياري اراضي خداآفرين 600-900 10 5000 20
طرح آبیاری دشت سیستان 600-1600 6-10 5000 330.7
سامانه انتقال آب شبكه اصلي پاياب سد مخزني شرفشاه قطعه اول 150-1700 10 5000-10000 44
دشت ذهاب جنوبي- پروژه بهسازي كانال بريموند در محدوده طرح گرمسيري واقع در استان كرمانشاه شهرستان سر پل ذهاب 400-1200 6-10 5000 13.8
شبكه آبياري و زهكشي كرم آباد 900-2000 6-10 5000 34.8
شبكه آبياري تحت فشار اراضي روستاهاي درياس و توت آغاج شهرستان مهاباد 400-600 6-10 2500 5.4
پروژه آبياري تحت فشار 2150 هكتاري تشكل آببران شماره 2 و بخشي از تشكل آببران شماره 3 واحد عمراني اول پاياب سد خداآفرين 500-800 6-16 5000 24
طرح شبكه آيدوغموش 600-900 10-16 5000 3
طرح تامين و انتقال آب به اراضي خان احمد ، علي آباد و امامزاده جعفر 200-1400 10-25 5000-10000 51
جهت تامين آب شرب روستاهاي منطقه (مجتمع بنديني ) 315 16 5000 21
شبكه آبياري و زهكشي بخش اول كرمانشاه (دشت هاي ذهاب شمالي و جنوبي ، قلعه شاهين ، حومه قراويز و بشيوه) – گرمسيري 1400-400 16-6 5000 146.2
ساماندهي و بهينه سازي آبياري تحت فشار آب كشاورزي 600-350 6 2500 8
شبكه هاي آبياري و زهكشي حوزه كارون-پروژه هاي داريون 6 واحد C1 -داريون 5 واحد هاي الف و ب -شرق شعيبيه و شرق رودخانه گرگر 1600-600 6 5000-2500 64.9
پروژه خط انتقال،اصلاح و بازسازي خط انتقال شبكه آبياري مارون بهبهان شبكه آبياري مارون بهبهان 700-500 10 5000 5.8
اجراي شبكه ML حميديه 1000 6 2500 1
پروژه شبكه اصلي شهرستان مهران 700-600 6 5000 1776
عمليات تكميلي و بازسازي شبكه آبياري دشت فكه 2200-1600 10-6 2500 828
طرح تامين آب و شبكه آبياري سودجان 500-350 25 5000 24
خطوط انتقال آب از سد حوضيان براي اراضي كشاورزي 1000 10 5000 36
Tags: Future Pipe / GRP / grp meaning / grp pipe / اتصالات جی آر پی / اتصالاتGRP / انواع اتصالات (fitting) کامپوزیتی / انواع لوله های GRP / پروژه های آب و فاضلاب / پروژه های آبیاری زهکشی / تولید لوله / تولید لوله و اتصالاتGRP / جی آر پی / صادرات لوله / لوله / لوله GRP / لوله آب / لوله فاضلاب / لوله کامپوزیتی / لوله های آبیاری زهکشی / لوله های کامپوزیتی پایپ جک