دامنه کاربرد لوله ها

لوله هاي کامپوزیتی فراتك، كاربردهاي بسيار گسترده ای را برای صنایع مختلف دارند که در ذیل چند مثال عنوان شده است:

– خطوط انتقال و توزيع آب ( شامل آب آشامیدنی، آب خام و…)

– شبكه هاي جمع آوري فاضلاب

– شبكه هاي جمع آوري آبهاي سطحي

– خطوط انتقال سيالات شيميايي در دماهای مختلف تا 160 درجه سانتیگراد

– سيستمهاي انتقال آب دريا

– شبكه هاي آبياري و زهكشي

– پروژه های دفع آبهای سطحی

– سيستم هاي آب  خنك كننده

– سيستم هاي اطفاء حريق

– سیستم های لوله رانی بدون حفر ترانشه باز (Pipe jacking)

– خطوط انتقال انواع سیالات نفتی

– خطوط انتقال انواع پساب های نفتی، صنعتی و شیمیایی

– پروژه های نیروگاهی(Hydro Power Plant)

–  و غیره

استفاده از لوله هاي فراتک باعث كاهش هزينه هاي نگهداري و افزايش عمر سرويس دهي مي شود. همچنين استفاده از اين لوله ها در بازسازي سيستمهاي قديمي باعث طول عمر بيشتر خط لوله و كاهش قابل توجه هزينه هاي بهره برداري،  تعمير و نگهداری خواهد گرديد.