کنترل کیفیت

آزمون هاي كنترل كيفي (Quality Control)

از آنجا كه كيفيت مواد اوليه تاثير عمده و اساسي در كيفيت توليدات شركت سازنده دارد، لذا خريد اين مواد با دقت و ازمنابع قابل اعتماد انجام شده و تستها و آزمايشات لازم روي آنها پيش ازمصرف به عمل مي آيد.

خـريد مواد اوليه از منابع مورد تاييد مرکز تکنولوژی فراتك انجام مي گيرد، بدين ترتيب كيفيت توليدات مطابق استانداردهاي شركت و مشخصات فني لوله هاي فراتك تضمين خواهد گرديد.

علاوه بر آن آزمايشات کنترل كيفي مناسب بر روي مواد خريداري شده در بدو ورود به كارخانه مطابق با برنامه كنترل كيفيت شركت، بعمل مي آيد.

مديريت شركت با در نظر گرفتن ملاحظات كيفي در خريد مواد اوليه، متضمن كيفيت برتر محصولات نهايي اين شركت مي گردد.

در واحد کنترل  کیفیت، کنترل در سه مرحله انجام می گردد:

الف) آزمون های قبل از تولید به روی مواد اولیه ورودی

ب) آزمون ها و کنترل های حین تولید

ج) آزمون های پس از تولید به روی محصول نهایی

 • مواد اولیه اصلی در تولید لوله های GRP به شرح ذیل می باشد:

الف) الیاف شیشه

ب) رزین

ج) کاتالیست

د) فیلر (ماسه سیلیسی)

ه)  افزودنی های شیمیایی و شتاب دهنده ها

و) سرفیس مت

 محصولات نهایی و آزمون ها

لوله هاي توليدي، از موارد ذیل مورد بازبيني و اندازه گيري قرار مي گيرند:

    • بازديد چشمي
    • سختي ( BARCOL )
    • ضخامت جداره
    • طول شاخه قطر
    • آزمون هيدرواستاتيك (تحت فشاري برابر با  دو برابر فشار اسمي لوله ها )
    • آنالیز ساختار لوله ها وتاییدیه طراحی (L.O.I)
    • آزمون کشش در جهت محوری (شعاعی)
    • و …