پیام مدیر عامل 

مبنای وجودی ، جهت گیری ها و فرایند توسعه فراسان ؛

به روایت دکتر محمد رضا ظهیر امامی :

بنیان گذار و مدیر عامل این مجموعه صنعتی .

رواق منظر چشم من آشیانه توست …

دکتر محمد رضا ظهیر امامی-مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی فراسان

به دنبال پاسخگویی به نیازی زیرساختی، حرفی نو، طرحی خلاق و نو آورانه، راهی نرفته و ارائه خدمتی نوین به جامعه بودیم به خداوند توکل کردیم و با درک فرصت،  یادگیرنده بودن  و با کوله باری از دانش و تجربه، با آگاهی و روشن بینی  دست به عمل زدیم ، آغازی توام با جسارت، اما نقش ساز و نقش آفرین بی لحظه ای توقف از سال ۱۳۶۵ تا امروز…

نقطه شروع سفرمان در مسیر توسعه، رشد و تعالی؛ در زیر زمینی با سه نفر پرسنل، اما با دورنگری و توجه به افق ها و چشم انداز و استراتژی هایی  روشن برمبنای نیاز سنجی دقیق و توجه به نیاز بازار توأم با  شوق خدمت به مردم به پیش رفتیم، نقطه آغازمان هنگامه جنگ تحمیلی بود :

رسالت خود را ابتدا درطراحی و ساخت پره های کامپوزیتی پالایشگاه شیراز که در اثر جنگ آسیب دیده بود و سپس با توسعه طراحی و ساخت پره های فن های کامـپوزیتی مورد مـصرف در پالایشگاه ها، نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی در سال ۱۳۶۵ دنبال نمودیم .

باخرید دانش و فناوری های نوین ماموریت خود را توسعه داده و در سال ۱۳۷۲ برای اولین بار در کشور تولید لوله های GRP تا قطر ۳۰۰۰ میلی متر را در کارنامه فراسان به ثبت رساندیم .

موازی با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا به عنوان شرکتی یادگیرنده، با بکارگیری کارشناسان خارجی و به دست توانای مهندسان و کارگران زحمتکش ایرانی به منظور بومی سازی تولید لوله ها اقدام و در ادامه  این سفر توام با کار مستمر؛  به مثابه عشق مجسم و با هدف تکمیل

زنجیره تامین و پاسخگویی مناسب به نیاز مشتریان ، عمق و گسترش بخشیدن به رسالت اجتماعی خود؛ ۱۸ شرکت در حوزه های خدمات فنی مهنـدسی، طراحـی، تولید، اجـرای پیمانـکاری و بـهره برداری را ساماندهی و تاسیس نمودیم .

فراسان این افتخار را دارد که با اجرای پروژه های کلید در دست ( EPC) و مشارکت در پروژه ها و برخی مگاپروژه های آبرسانی به عنوان سرمایه گذار؛ همزمان دامنه فعالیت های خود را فراتر از بازار های داخلی گسترش داده و با جهت گیری به هنگام و مطلوب صادراتی؛ براساس  شاخص ها و تراز شرکت های جهانی در صدر جدول برترین های حوزه فعالیت خود قرار گرفته است .

امروز به لطف خداوند:  فراسان چونان منظومه ای است درخشان و شرکت های گروه همچون ماه در حول این منظومه در گردش فعالیتند بیش از ۴۰۰۰ پرسنل این مجموعه صنعتی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان ؛ یک آسمان ستاره اند.

باور به راه و مسیر نوینی که گشوده ایم عشق به سرزمین و مردم ، مشوق ما در ادامه این سفر است .

ما از پای نمی نشینیم و این پیام : تجدید عهد و پیمان دوباره ما به عنوان خانواده صنعتی فراسان با همه ذینفعان به ویژه مشتریان می باشد :

سخن با شعر نغز حافظ آغاز کردیم ؛ با شعر دلنشین هم او به پایان می بریم :

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست