دامنه کاربرد لوله ها

لوله هاي کامپوزیتی فراتك، كاربردهاي بسيار گسترده ای را برای صنایع مختلف دارند که در ذیل چند مثال عنوان شده است:

  • خطوط انتقال و توزيع آب ( شامل آب آشامیدنی، آب خام و…)
  • شبكه هاي جمع آوري فاضلاب
  • شبكه هاي جمع آوري آبهاي سطحي
  • خطوط انتقال سيالات شيميايي در دماهای مختلف تا 160 درجه سانتیگراد
  • سيستمهاي انتقال آب دريا
  • شبكه هاي آبياري و زهكشي
  • پروژه های دفع آبهای سطحی
  • سيستم هاي آب  خنك كننده
  • سيستم هاي اطفاء حريق
  • سیستم های لوله رانی بدون حفر ترانشه باز (Pipe jacking)
  • خطوط انتقال انواع سیالات نفتی
  • خطوط انتقال انواع پساب های نفتی، صنعتی و شیمیایی
  • پروژه های نیروگاهی(Hydro Power Plant)
  • و غیره

استفاده از لوله هاي فراتک باعث كاهش هزينه هاي نگهداري و افزايش عمر سرويس دهي مي شود. همچنين استفاده از اين لوله ها در بازسازي سيستمهاي قديمي باعث طول عمر بيشتر خط لوله و كاهش قابل توجه هزينه هاي بهره برداري، تعمير و نگهداری خواهد گرديد.