خدمات علاج سازی و بهسازی

شرکت فراسان با پشتوانه مرکز دانش وتکنولوژی فراتک نوین پارسه و بهره گیری از توان مهندسی و طراحی واجرایی خود امکان علاج بخشی و بهسازی خطوط انتقال آب با‌ انواع‌ لوله که در حال بهره برداری‌ بوده و بدلیل قدمت دچار فرسودگی‌شده‌ را با 3 رویکرد ذیل دارا میباشد.

1-جایگزینی خط فرسوده در حال بهره برداری با لوله GRP

2-تعمیر، مقاوم سازی و پوشش دهی با استفاده از تکنولوژی نوین لوله های پخت شونده‌ در محل‌(uv-cipp)

3-اصلاح و بهسازی خط انتقال در حال بهره برداری به روش ترکیبی پوشش و مقاوم سازی، استفاده از لوله واتصالات GRP بصورت مقطعی