استانداردها

استانداردهاي ASTM(American Standards for testing Materials)  API, ISO, DIN, Norsak  و ISIRI و AWWA (American Water works Association) جهت كاربردهاي مختلف لوله هاي فراتک از جمله انتقال آب آشاميدني، جمع آوري فاضلابهاي شهري، پسابهاي صنعتي و مواد شيميايي و … بكار گرفته مي شوند. وجه مشخص استانداردهاي مختلف، تعريف كارآيي لوله ها براي مصارف خاص بر اساس عمر مفيد مي باشد.

استانداردهای ملی ایران

نوع لوله شماره استاندارد
لوله های تحت فشار 10729 ISIRI
فاضلاب ثقلی 10730 ISIRI
اتصالات لوله GRP انعطاف پذیر 11432 ISIRI
لوله الیاف شیشه مورد استفاده در شبکه جمع آوری فاضلاب و لوله های تحت فشار 11433 ISIRI
IPS-E_PI-221/1

استاندارد ASTM

درحال حاضر چندين استاندارد مختلف ASTM براي لوله هاي فراتک جهت مصارف مختلف وجود دارد. استانداردهاي مزبور شامل آزمونهاي تاييد صلاحيت و تستهاي كنترل كيفي است .

طراحی لوله هاي فراتك به گونه اي صورت گرفته تا پاسخگوي نيازمنديهاي استانداردهاي مختلف باشد

نمونه ای از استانداردها به شرح ذیل می باشد:

نوع لوله شماره استاندارد
فاضلاب ثقلی D3262 ASTM
لوله های تحت فشار D3517 ASTM
فاضلاب تحت فشار D3754 ASTM

استاندارد TSE, ISO(CEN,TSEN)

نوع لوله استاندارد
سیستم های آبرسانی لوله های GRP به صورت تحت فشار یا ثقلی TSEN 1796
سیستم فاضلاب یا زهکشی لوله هایGRP به صورت ثقلی یا تحت فشار TSEN 14364
سیستم آبرسانی بصورت تحت فشار یا ثقلی در لوله های GRP TSEN 10639
سیستم فاضلاب یا زهکشی لوله های GRP بصورت تحت فشار یا ثقلی TSEN 10467

استانداردهای DIN 16868 ,BS5480 به وسیله استانداردهای جدید EN که در بالا ذکر شده اند به روزآوری شده اند.

استاندارد AWWA و ASME

AWWA  C 950 يكي از جامع ترين استانداردهاي تعريف شده براي لوله هايGRP مي باشد ، اين استاندارد در كاربرد خطوط انتقال آب تحت فشار داراي مشخصات كامل براي لوله و اتصالات مي باشد كه بر اساس آزمايشهاي كنترل كيفيت و تعيين صلاحيت طبق الگوي مناسب طراحي شده است. لوله هاي فراتك مطابق با اين استاندارد طراحي شده اند. AWWA راهنماي استاندارد طراحی را تحت نام  M45 تدوين نموده كه چندين بخش آن به طراحي لوله هاي GRP در كاربردهاي نصب مدفون و روي كار اختصاص يافته است.

نوع لوله استاندارد
لوله تحت فشار فایبر گلاس AWWA C950
راهنمای طراحی لوله فایبر گلاس AWWA M45
لوله و خطوط لوله ASME B31.4
اتصالات لوله و فلنج ASME B16.5
اتصالات لوله و فلنج ASME B16.47
لوله های فرآیندی ASME B31.3