پیام مدیر عامل 

خداوند را شاکر و سپاسگزارم که فرد فرد اعضای خانواده صنعتی فراسان با درکی روشن از مسیر حرکت تحولّی شرکت به سوی مقصدی در بالاترین سطح تعالی در حرکتند. این روند تحولّی، ماحصل تعهدات و پایبندی های ما نسبت به ارزش های متعالی و در راستای مسئولیت اجتماعی ماست . کارکنان شایسته و مسئولیت پذیر مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه فراسان تلقی می شوند و موفقیت شرکت ما در گرو رضایت مشتریان است . با تکیه بر همین ارزش هاست که صبور ، سنگین ، با اعتماد به نفس بالا و در عین حال قدرتمنداند، به سمت محقق نمودن چشم انداز جهانی ترسیم شده شرکت برای سال 1395 و تبدیل شدن به یکی از دو شرکت برتر در عرصه تولید لوله های GRP در سطح جهان در حرکت می باشیم . کار مداوم سی ساله در عرصه صنعت به ما آموخته است که همواره در اوج آمادگی ، حرف تازه ای داشته باشیم که بدون فرصت سوزی ، در تعاملی پویا با محیط عملیاتی نماییم و با درک عمیق از دغدغه های مشتریان خود حامل بهترین راه حل عملی برای آنان باشیم .

محمد رضا ظهیر امامی