مسئولیت های اجتماعی 

مرکز علمی کاربردی فراسان

شرکت تولیدی صنعتی فراسان همواره آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر را به عنوان یکی از مقدس ترین راه- های خدمت به جامعه برگزیده است. از این رو به واسطه ی برخورداری از جایگاه ویژه ی خود در صنعت و بر پایه ی تحقق « مسئولیت های اجتماعی» سازمان، با هدف « تربیت نیروی انسانی ماهر و رهبران توانمند» طرح راه اندازی مرکز علمی کاربردی فراسان را در پیش گرفت.
مرکز علمی کاربردی فراسان در سال 1390 تاسیس شد و فعالیت رسمی خود را با حضور پانزده دانشجو در رشته ی برق الکترونیک و ابزار دقیق آغاز کرد. این مرکز توانست با شناسایی نیازهای آموزشی و کاربردی جامعه، فعالیت خود را با ارائه ی رشته ها و پودمانهای تحصیلی گوناگون از جمله : حسابداری ، گردشگري، هتلداري، بيمه، فرهنگ سازمانی، تربیت کارگر، سرپرست و مدیر نصب تربیت مدیران فروش و بازاریابی و … گسترش دهد. اساتید منتخب مرکز از بین کارکنان دانشی شرکت فراسان و دیگر صنایع بر گزیده شده اند تا در کارنامه ی خود هم از دانش علمی و هم از دانش کاربردی برخوردار باشند. 

مرکز علمی و کاربردی بزرگترین تولید کننده لوله های FRP PIPE-GRP PIPE-فراسان مسئولیت های اجتماعی
مرکز علمی کاربردی فراسان با تکیه بر بالندگی های افتخار آمیز علمی و عملی توانسته بعد از گذشت چهار سال ، بالغ بر 600 نفر دانشجو را در رشته های یاد شده جذب کند تا به این ترتیب نقش موثری را در تحقق اهداف سازمان و جا معه ایفا کند.
چشم انداز:

تبديل مركز علمي كاربردي فراسان به عنوان الگوي دانشگاه كارآفرين وقطب مطرح علم و صنعت در سطح كشور تا سال 1399

ماموريت:

متعالي ساختن جامعه در راستاي تعامل سازنده بين صنعت و دانشگاه با رويكرد پرورش نيروهاي كارآفرين ، جذب اساتيد ارزش آفرين وجذب حمايت نخبه گان صنعت در خلق اقتصاد پايدار

ارزش:

آفريندگي بالاترين ارزش پروردگار وكارآفريني والاترين ارزش ماست
تربيت جامعه اي خلاق و كارآفرين با تكيه بر مفاهيم تعالي انساني

آنچه امروز به آن می بالیم بدون تردید محصول تلاش جمعی خدمتگزاران شریف و صدیق مجموعه ی تولیدی صنعتی فراسان است. برای ما افتخار بزرگی است که اعلام کنیم «مرکز علمی و کاربردی فراسان» نشان مسئولیت پذیری در قبال نسل حاضر و نسل های آینده این مرز و بوم است.