به منظور بررسی عملکرد دفاتر منطقه ای شرکت فراسان در سطح کشور ، جلسه ای با حضور مدیرعامل ، معاونین ، مدیران شرکت تولیدی صنعتی فراسان و نیز روسای دفاتر منطقه ای سراسر کشور ، روز دوشنبه مورخ 25/03/94 در شهر اصفهان برگزار گردید.
در این جلسه که به میزبانی دفتر منطقه ای اصفهان ، برپا شد . مسائل و مشکلات دفاتر منطقه ای در انجام بهتر امور محوله و نیز راهکارهای افزایش بهره وری این دفاتر بررسی گردید.
لازم به ذکر است شرکت تولیدی صنعتی فراسان به منظور ارائه خدمات پس از فروش و نیز بازاریابی در سطح کشور دارای 8 دفتر منطقه ای در سطح کشور می باشد.