یازدهمین همایش آینه در شرکت تولیدی صنعتی فراسان

————————————————————————————–

یازدهمین دوره همایش آینه از تاریخ 9 الی پایان 14 شهریور ماه سال جاری در محل کارخانه فراسان برگزار میشود این همایش با هدف به اشتراک گذاری دانش و تجربه کارکنان در ، حوزه ها و موضوعات کاری و با حضور جناب آقای دکتر ظهیرامامی دبیرکل همایش ، مدیران ارشد در شرکت ، اعضای دبیرخانه اجرایی و علمی همایش مذکور و جمعی از مدیران و کارشناسان ، تکنسین ها و کارگران شرکت فراسان و سایر شرکت های گروه صنعتی فراسان برگزار خواهد گردید. در این همایش همچنین تعدادی از مدیران و کارشناسان برخی از صنایع و اساتید دانشگاه های کشور حضور خواهند یافت