کنترل کیفیت

شرکت فراسان دارای گواهینامه های مرتبط ازموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران( ISIRI )جهت استفاده از لوله های کامپوزیتی GRP قابل کاربرد در تاسیسات ابرسانی تحت فشار(ISIR 10729) ، فاضلاب ثقلی (ISIR10730)و فاضلاب تحت فشار (ISIRI11433)و اتصالات فاضلاب تحت فشار(ISIRI 11432)می باشد.
   
 
کنترل مواد اولیه شامل-رزين تست های کنترل کیفیت-FRP-لوله grp-Fitting
كنترل كيفيت محصول-لوخFRP-لوله grp-Fitting

 

1- کنترل مواد اولیه شامل
  • کنترل مواد در بدو ورود به کارخانه
  • کنترل دوره ای مواد موجود در انبار
  • کنترل مواد ارسالی به سالنهای تولید
2-كنترل پارامترهاي توليد

 

3-كنترل كيفيت محصول

استاندارد لوله های کامپوزیتی GRP-فراسان

تست های کنترل کیفیت

ASTM D1200 ASTM D 2196 ,

ISO 2555
ویسکوزیته تست شيميايي رزين

کنترل مواد اولیه

ASTM E100 دانسیته
ASTM D1259 درصد استایرین
ISO 2535 زمان ژل
ASTM D7029 ASTM D 2471 قدرت واکنش دهندگی
ISO 62 , ASTM D570 درصد جذب آب
ASTM D 2583 سختي سطحي -باركول تست مكانيكي
ASTM D638 مقاومت كششي
ASTM D638 درصد افزايش طول
ISO 75 , ASTM D648 Heat Deflection Temperature
ISO 3374, 1172 وزن خطی

Tex(g/km4800-100)

( Hoop Roving)  هوپ
(Chop Roving)  چاپ
(Glass Roving)
 الياف شيشه
ISO3344 درصد رطوبت
ISO 1172 (600oC)کاهش وزن در دمای بالا
ASTM D 3822 مقاومت کششی
Chemical Resistant مقاومت شيميايي در مورد الياف
قابلیت خیس خوردن
Internal Standard Fuzzعدم وجود 
قابلیت پخش شدن ( چاپ )
سهولت استفاده از رول
ASTM E11, ASTM C33 کنترل دانه بندی  ماسه سيليسي
(Silica Sand siller)
ISO 3344 رطوبت اولیه
ISO 1172 کاهش وزن در دمای بالا
Internal Standard درصد ناخالصی کربنات کلسیم
Internal Standard سرعت خیس خوردن
Internal Standard غلظت یون فلزی شتابدهنده -کبالت اكتوات
ISO 2535 زمان ژل با استفاده از رزین مرجع
ASTM D 7029, 2471
قدرت شتابدهی واکنش
ISO 2535 زمان ژل با استفاده از رزین مرجع  کمک شتاب دهنده
 (Di Methyl Aniline(DMA))
ASTM D 7029, 2471 قدرت شتابدهی واکنش
ISO 2535 زمان ژل كاتاليست
(Peroxide Catalyst)
ASTM D 7029, 2471 قدرت واکنش دهندگی
ISO 3374 وزن سطحی نوار پوششي
(Surface Mat)
ISOI 3344 رطوبت اولیه
Internal Standard قابلیت خیس خوردن
Tension
ISO 3374 وزن سطحی (Netting)
شبكه توري
Internal Standard تراکم تارو پود
ISOI 3344 رطوبت اولیه
Tension
ISO 3374 وزن سطحی مایلر
(Mylar)
Internal Standard کنترل چروک خوردگی در دمای
190 C°
Internal Standard کنترل ذوب شدن در دمای℃ 250
ISO 2859,9691,3302 مولفه های ابعادی واشرواستاپر
(Gasket &Stopper)
ISO 2859,9691,3302 کنترل سطح مقطع و مطابقت با پروفایل استاندارد
ISO7619 Shore A سختی
ISO 2535 زمان ژل چسب
(Epoxy glue)
ASTM D 7029, 2471 قدرت واکنش دهندگی
ISO 4587 مقاوت كششي
ASTM D 2121 درصد پليمر استايرن
(Styrene)
Internal Standard مقدار بازدارنده

پارامترهای تولید

كنترل نوع مواد بر اساس پروژهSpec
کنترل دی تانک های رزین
کنترل قطر قالب
کنترل چیدمان مواد ریز
نداشتن آسیب سطحی  کنترل های چشمی سطوح داخل و خارج لوله ASTMD3754,2563

کنترل کیفیت محصول

یکنواختی رنگ و ترکیب لایه ها
عدم وجود آسیب در سطح داخلی که بوسیله قالب ایجاد شده باشد
 …عدم وجود تاول، دیلامینیشن لبه ها و
کنترل عدم وجود عیب در لبه ها پس از عمل چمفر
کنترل ضخامت در حداقل 4 نقطه از لبه لوله کنترل های ابعادی بصورت کامل
ASTM D 3567
Pi-tape کنترل قطر خارجی با استفاده از
( DOS )- کنترل قطر خارجی ناحیه چمفر
اندازه گیری طول لوله
ASTM D3517مطابق

به ازای هر 100 شاخه یکبار و یا روزی
یکبار و هر قطع توليد از اولين شاخه هاي توليد
نمونه گیری مطابق استاندارد جهت انجام تستهاي مكانيكي و شيميايي
ASTM D 2584 (تست آناليز لوله جهت تعيين درصد مواد تشكيل دهنده لوله (رزين ، الياف هوپ و چاپ و سيليس تستهاي شيميايي
ASTM D570 ISO 62 درصد جذب آب
  Hydrostatic Pressureتست فشار آب AWWA C950مطابق فشار هيدرواستاتيك تستهاي مكانيكي غيرمخرب تستهاي مكانيكي
ASTM D2583 تست تعیین سختی سطحی  BarcolHardness
    HoopTensileStrength   مقاومت كششي حلقوی تستهاي مكانيكي مخرب
– Axial Tensile Strength  مقاومت كششي محوري مقاومت كششي محوري  AxialTensileStrength
10000 Pa 5000 Pa 2500 Pa   ASTM D2412, ISO 7685 تست تعیین سفتی حلقوی
 Ring

 Stiffness

9% 12% 15% LevelA
15% 20% 25% LevelB