فرآیند ارزیابی جایزه تعالی در صنعت پتروشیمی در شرکت تولیدی صنعتی فراسان با حضور ارزیابان جایزه در پنجم و ششم اسفندماه 93، صورت پذیرفت. تیم ارزیابی متشکل از 6 نفر ارزیاب جایزه تعالی در صنعت پتروشیمی، در شرکت تولیدی صنعتی فراسان حضور یافتند و با برگزاری جلسات و بازدیدها با رویکرد تعالی سازمانی، از میزان نهادینه شدن فرهنگ تعالی و نتایج حاصله در حوزه های مختلف سازمانی مطلع شدند. جلسات مستمر ارزیابان جایزه با مشارکت مدیرعامل، معاونین، مدیران و کارکنان شرکت از روز پنجم اسفند ماه 93 با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز گردید و پس از برنامه ارزیابی دو روزه در روز ششم اسفند ماه 93 با برگزاری جلسه اختتامیه به پایان رسید. جلسه اختتامیه، روز ششم اسفند ماه 93، با حضور ارزیابان جایزه، مدیرعامل محترم و معاونین حوزه های مختلف سازمان برگزار گردید. پنجمین همایش جایزه تعالی در صنعت پتروشیمی در روز چهاردهم اسفند ماه 93 از سوی دبیرخانه این جایزه برگزار خواهد شد.