خدمات پس از فروش

شركت فراسان به منظور اطمينان خاطر و افزايش رضايتمندي مشتريان از بدو تأسيس تاكنون اقدام به ارائه خدمات پس از فروش به كارفرمايان ، مشاوران و پيمانكاران پروژه در سطح كشورمي نمايد. با توجه به نياز به كاهش زمان پاسخگويي و دسترسي سريع و آسان كارفرمايان و بهره برداران به خدمات اين شركت ،شبكه خدمات پس از فروش از طريق استقرار دفاتر منطقه اي محقق گرديده است .

در اين راستا خدماتي به شرح ذيل انجام مي گيرد :

  • تأمين مواد اوليه با كيفيت و قيمت مناسب
  • آموزش نصب ، تعميرو بهره برداري از خطوط لوله فراتك جهت كارفرمايان ، مشاوران ، پيمانكاران و
    بهره برداران
  • ارائه خدمات نصب شامل نصب مكانيكي و انجام عمليات اجرايي پروژه ها
  • ارائه خدمات تعميرات اضطراري با استقرار شبكه خدمات پس از فروش در سراسركشور در كوتاهترين زمان ممكن
  • ارائه خدمات بهره برداي از خطوط انتقال و خدمات تعمير و نگهداري
  • نظارت بر اجراي عمليات نصب خطوط لوله در قالب دستگاه نظارت و ناظر مقيم