خدمات مهندسی

—————————————————-

در خصوص موارد فنی و مهندسی کلیه امور و محاسبات مربوط به تحلیل تنش خطوط ، طراحی ساپورت ها و تراست بلاک ها ، تهیه PDMS Catalogue ،تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به نصب و تست خطوط و کلیه امور مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه از ابتدا تا انتها توسط این شرکت پیگیری و انجام می گردد.