حضور شرکت فراسان در یازده همین نمایشگاه بین المللی صنعت آب

———————————————————————————————————

همزمان با برپایی یازدهمین نمایشگاه صنعت آب شرکت فراسان همچون سالهای گذشته به منظور ارائه توانمندیها وآخرین دستاوردهای خود در این نمایشگاه حضوری فعال داشته است در روز اول نمایشگاه وزیر محترم نیرو از غرفه شرکت فراسان بازدید نمودند وآقای دکتر ظهیر امامی مدیر عامل شرکت فراسان توضیحاتی در خصوص تولیدات ومحصولات این شرکت نیز ارائه کردند