حضور شرکت فراسان در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی 

—————————————————————————————————————————————————–