این نمایشگاه که با حضور ۳۱۵ شرکت در زمینه های نفت و گاز و تجهیزات مرتبط از ۲۷ کشور جهان ترتیب یافت، افتتاح گردید. این نمایشگاه که در اکسپو سنتر باکو ترتیب یافته است، تا روز ۵ ژوئن ادامه یافت.