بازدید مدیران شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس از شرکت تولیدی صنعتی فراسان 1394

———————————————————————————————————————————————–

روز شنبه مورخ 23/03/94 کارخانه شرکت فراسان میزبان تعدادی از مدیران ارشد شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس بود.

در این دیدار جناب آقای دکتر ظهیرامامی ، مدیرعامل فراسان ضمن استقبال از میهمانان در فرودگاه شیراز ، توضیحاتی را در خصوص سابقه ی فعالیت و تولیدات شرکت ارائه دادند.

همچنین در طی بازدید از خط تولید در کارخانه شرکت ، توضیحاتی درخصوص چگونگی ساخت و نیز کیفیت بالای محصولات تولیدی از طرف مدیران کارخانه ارائه شد.

لازم به ذکر است آقایان: عبدالعلیزاده – فرهودی – ستوده – بیطرفان و سیف از طرف شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس در این بازدید یک روزه حضور داشتند.