انتخاب سرکار خانم مهندس مهناز ظهیرامامی در هیات مدیره کانون زنان کارآفرین

————————————————————————————————————————-

farassan-factory-manager-Zahiremami

به دنبال برگزاری انتخابات داخلی در هیات مدیره کانون زنان کارآفرین و بازرگانی فارس ، سرکار خانم مهندس “مهناز ظهیرامامی” بعنوان “خزانه دار” این کانون انتخاب شدند.

لازم به ذکر است این کانون جزو ارکان اتاق بازرگانی صنایع و معادن شیراز محسوب می شود و شش سال از آغاز فعالیت این کانون در استان فارس می گذرد.