امضاء تفاهم نامه میان شرکت تولیدی صنعتی فراسان و پژوهشگاه صنعت نفت

———————————————————————————————————————

در آخرین روز برپایی نمایشگاه صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ، تفاهم نامه ای میان شرکت تولیدی صنعتی فراسان و پژوهشگاه صنعت نفت ، امضاء شد.
این تفاهم نامه درخصوص همکاریهای مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه صنعت کامپوزیت استفاده از لوله های GRP جهت لوله های انتقال نفت و همچنین انواع کامپوزیتهای پیشرفته توسط آقای دكتر بزمی، معاون فناوری و امور بین الملل پژوهشگاه صنعت نفت و دکتر محمد رضا ظهیرامامی ، مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی فراسان در محل برگزاری بیست و دومین نمایشگاه صنعت نفت ، به امضاء رسید