افتخاری دیگر برای شرکت فراسان

————————————————————-

در مراسم امضای قرارداد سرمایه گذاری به روش B.O.T در بخش آب و فاضلاب کشور که در تالار آبگینه مجموعه فرهنگی شرکت آبفای تهران برگزار شد ، از به اجرا درآمدن 99 طرح آبرسانی بصورت مشارکت بخش خصوصی و دولتی در حوزه آب و فاضلاب ، رونمایی شد .
در این مراسم “شرکت فراسان” با مشارکت شرکت ” گامرون صنعت “، بعنوان سرمایه گذاران طرح آبرسانی به شهرهای داراب – جنت شهر و حاجی آباد استان فارس قراردادی را با شرکت آب منطقه ای استان فارس “سرمایه پذیر”امضاء کردند ارزش کل این قرارداد بالغ بر یک هزار و پانصد میلیارد ریال و بصورت B.O.T می باشد .