پروژه ها

شرکت فراسان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوله های GRP در جهان تاکنون در اجرای تعداد زیادی از پروژه های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و خطوط انتقال مشارکت داشته است و کاربرد هزاران کیلومتر از لوله های فراتک گواه قابلیت های این محصول است. صادرات لوله ی فراتک به چندین کشور جهان، اجرای پروژه های بزرگ خطوط انتقال بین شهری، خطوط لوله ی کف دریا، شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب های شهری و صنعتی و تأمین نیازمندیهای مجتمعهای بزرگ پتروشیمی و نیروگاه های کشور تنها گوشه هایی از طیف وسیع مشتریان و کاربردهای محصولات شرکت فراسان است.
برای مشاهده برخی از تجارب ، روی پروژه ها کلیک نمایید

پروژه های صنعتی

مشاهده پروژه ها
پروژه های صنعتی FRP لوله

جمع آوری آبهای سطحی
مشاهده پروژه ها

جمع آوری آبهای سطحی frp لوله

جمع آوری فاضلاب

مشاهده پروژه ها
جمع آوری فاضلاب RTRP لوله

آبیاری و زهکشی

مشاهده پروژه ها
آبیاری و زهکشی - FRP لوله

خطوط انتقال آب

مشاهده پروژه ها
خطوط انتقال آب RTRP PIPE

سیستم های خنک کنده

مشاهده پروژه ها
انتقال مواد شیمیایی و آب دریا به پتروشیمی زاگرس GRE Pipe
پایپ جک - فراسان

خطوط اطفای حریق

مشاهده پروژه ها
خطوط اطفای حریق GRP Pipe