ماموریت


  • طراحی، تامین منابع، تولید، اجرا و بهره برداریِ سیستمهای انتقال سیالات توسط لوله و اتصالات کامپوزیتی (GRE, GRV, GRP) در راستای توسعه پایدار

چشم انداز


  • تبدیل شدن به یکی از سه تامین کننده لوله های بخش آب کشور تا سال 1400

ارزشهای تعهد شده


  • مشتریان : موفقیت ما در گرو رضایت مشتریان است

  • کارکنان: کارکنان شایسته (علاقمند به یادگیری و کارتیمی، متعهد، پاسخگو، مسئولیت پذیر، خلاق و نوآور) به عنوان مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه فراسان تلقی می شوند.

  • سهامداران : رضایت سهامداران از طریق افزایش مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش های معنوی ، فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی تامین می گردد.

  • تامین کنندگان و شرکای تجاری: تعامل با تامین کنندگان و شرکای تجاری داخلی و خارجی با نگاه به افق های دور و لحاظ نمودن منافع طرفین صورت می گیرد.

  • جامعه : رسالت و مسئولیت اجتماعی فراسان در قبال جامعه و محیط زیست در راستاي رعایت الزامات قانونی و حفظ منابع ملی تعیین شده است . دقت در بهبود شرایط محیط کارکنان و احترام به ارزشهای جامعه ای که در آن زندگی می کنیم حائز اهمیت است.