شركت فراسان به منظور اطمينان خاطر و افزايش رضايتمندي مشتريان از بدو تأسيس تاكنون اقدام به ارائه خدمات پس از فروش به كارفرمايان ، مشاوران و پيمانكاران پروژه در سطح كشور مي نمايد. با توجه به نياز به كاهش زمان پاسخگويي و دسترسي سريع و آسان كارفرمايان و بهره برداران به خدمات اين شركت ،شبكه خدمات پس از فروش از طريق استقرار دفاتر منطقه اي محقق گرديده است .

در اين راستا خدماتي به شرح ذيل انجام مي گيرد :


  • تأمين مواد اوليه با كيفيت و قيمت مناسب

  • آموزش نصب ، تعمير و بهره برداري از خطوط لوله فراتك جهت كارفرمايان ، مشاوران ، پيمانكاران و بهره برداران

  • ارائه خدمات نصب شامل نصب مكانيكي و انجام عمليات اجرايي پروژه ها

  • ارائه خدمات تعميرات اضطراري با استقرار شبكه خدمات پس از فروش در سراسركشور در كوتاهترين زمان ممكن

  • ارائه خدمات بهره برداي از خطوط انتقال و خدمات تعمير و نگهداري

  • نظارت بر اجراي عمليات نصب خطوط لوله در قالب دستگاه نظارت و ناظر مقيم