کسب موفقیتی دیگر

————————————

روز جهانی استاندارد شرکت فراسان

همزمان با گرامیداشت روز جهانی استاندارد، شرکت” فراسان” به عنوان واحد نمونه استان توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات فنی استان فارس برگزیده و در مراسمی از مدیران این شرکت تقدیر بعمل آمد. در این مراسم سرکار خانم مهندس زهره ظهیرامامی ، معاونت محترم اداری- مالی شرکت بعنوان نماینده رسمی شرکت ، لوح تقدیر این مراسم را دریافت نمود در این مراسم آقای مهندس راهنما ، مدیر کل استاندارد فارس گفت: اگر قرار باشد همدلی و همزبانی در حوزه تولید اتفاق بیفتد ، بهترین راه آن توجه به قوانین استاندارد است که هم تولید کننده و هم مصرف کننده از مزایای آن بهره مند می شوند. لازم به ذکر است در این مراسم مشاور عالی سازمان استاندارد – مدیرکل اداره استاندارد استان فارس و برخی از نمایندگان مجلس و تعدادی از مدیران استان حضور داشتند کسب این افتخار را به مدیرعامل و تمامی پرسنل سختکوش شرکت فراسان تبریک عرض می نمائیم.

فراسان روز جهانی استاندارد سر کار خانم دکتر زهره ظهیرامامی

فراسان-استاندارد