ماموریت، چشم انداز و ارزشها 

 ماموریت

 

  • طراحی، تامین منابع، تولید، اجرا و بهره برداریِ سیستمهای انتقال سیالات توسط لوله و اتصالات کامپوزیتی (GRE, GRV, GRP) در راستای توسعه پایدار

 

 چشم انداز

 

  • تبدیل شدن به یکی از سه تامین کننده لوله های بخش آب کشور تا سال 1400

 

 ارزشهای تعهد شده

 

  • مشتریان : موفقیت ما در گرو رضایت مشتریان است

 

  • کارکنان: کارکنان شایسته (علاقمند به یادگیری و کارتیمی، متعهد، پاسخگو، مسئولیت پذیر، خلاق و نوآور) به عنوان مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه فراسان تلقی می شوند.

 

  • سهامداران : رضایت سهامداران از طریق افزایش مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش های معنوی ، فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی تامین می گردد.
    •  

 

  • تامین کنندگان و شرکای تجاری: تعامل با تامین کنندگان و شرکای تجاری داخلی و خارجی با نگاه به افق های دور و لحاظ نمودن منافع طرفین صورت می گیرد

 

  • جامعه : رسالت و مسئولیت اجتماعی فراسان در قبال جامعه و محیط زیست در راستاي رعایت الزامات قانونی و حفظ منابع ملی تعیین شده است . دقت در بهبود شرایط محیط کارکنان و احترام به ارزشهای جامعه ای که در آن زندگی می کنیم حائز اهمیت است.