جمع آوری آبهای سطحی

فراسان- منهول FRP
جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه فتح – قطعه 2- سازمان شهرداری منطقه 21
جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه امام علی(ع)- سازمان شهرداری منطقه 13

استفاده از لوله های فراتک جهت جمع آوری آبهای سطحی شهر شیراز

 

-جهت جمع آوری آبهای سطحی شهر شیراز-GRP لوله

 

نکات شاخص در نحوه ی اجرا

 

 • وجود تأسیسات شهری اعم از خطوط انتقال آب،  شبکه ی جمع آوری فاضلاب، مخابرات و خطوط فشار قوی در محل ترانشه.
 • بتن ریزی کف ترانشه.
 •  مناسبترین جنس لوله برای کار گذاری در کنار خطوط فشار قوی است. چون فاقد پدیده ی جریان های سرگردان خوردگی ناشی از آن خواهد بود.
 • وجود ترافیک شدید در محل اجرای خط. (نیاز به اجرای سریع)
 • جهت اجرای خط، در ابتدا کف ترانشه بتن ریزی شده، پس از لوله گذاری شن های ریزدانه و پس از آن درشت دانه ریخته شده است و سپس آسفالت ریزی شده است. با توجه به کم عرض بودن ترانشه امکان حرکت دستگاه کامپکتور نبوده به همین سبب از شن درشت دانه استفاده شده است.
 • محل اتصال لوله به منهول با اجرای یک شناژ 30 سانتی متری روی لوله آب بندی شده است.

 RTRP پروژه جمع اوری ابهای سطحی با لوله

موقعیت جغرافیایی

 

 • موقعیت طرح: محور جنوبی خیابان لطفعلی خان زند در مرکز شهر شیراز.
 • جنس خاک محل: به طور متنوع از خاک ریزدانه رس و لای تا درشت دانه مخلوط.
 • سطح آب زیرزمینی: تراز آب زیرزمینی در زیر خط پروژه می باشد.
 • شیب سطح زمین (خیابان): شیب متوسط 4:1000
 • شیب لوله گذاری: 1000 :5/6
 • شرایط خاص محل: وجود تاسیسات شهری متعدد در مسیر خط لوله نظیر کابل های برق، خطوط گاز و … .
 • ترافیک شدید خیابان های محل اجرای پروژه.

 

مشخصات خط لوله:

نوع لوله: فراتک از جنس GRP
حداکثر قطر: 1000 میلیمتر
حداکثر فشار: 6 بار
سفتی: 5000 پاسکال
متراژ: 1108 متر
سال بهره برداری: 1392
کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز (اداره اجرایی آب های سطحی)
مشاور: شرکت پاراب
پیمانکار: شرکت مسیر گستر صدرا

GRPپروژه جمع اوری ابهای سطحی در شیراز از جنس لوله